1. மாத சிவராத்திரி பூஜை
2. பெளர்ணமி பூஜை
3. கால பைரவர்க்கு தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை
4. கால பைரவர் - சத்ரு சம்கார பூஜை
5. மஹா சிவராத்திரி திருவிழா மற்றும் குரு பூஜை
6. பங்குனி உத்திரம் பூஜை
7. தை மாதம், ஆடி மாதம் அமாவாசை பூஜை
8. மாங்கல்ய பூஜை
9. தை பூசம் முருகன் பூஜை
10. செல்வகணபதி பூஜை